Bild tagen av http://www.cialindroth.se/

Ambolt´s Plumbo SE12630/2013

Ambolt´s Plumbo
Född/Born: 2012-10-14
Father: N UCH
Bittebit's H-Hebbe-Lille
Mother:
N UCH BH Ambolt's Helle

HD-AA (FREE)
ED-UA (FREE)
Ögon: UA

MT: 534 Poäng
Extriör ej gjord ännu

Godkändt MH med 1:a på skott, inga kvarstående rädslor, mycket väl tillgänglig.